Zo Atelier

ZO Atelier

Ik ben Levenstherapeut in opleiding bij het ‘Opleidingsinstituut School of Life’. Voor mij betekent dit dat ik intuïtief, energetisch, spiritueel en lichaamsgerichte therapie aan mag bieden. Omdat ik een therapeut in opleiding ben mag ik werken met proefclieneten die een gereduceerd tarief mogen betalen. Je kunt bij mij terecht als je wilt werken aan een (levens)vraag je verandering in wilt aanbrengen. We gaan dan samen op zoek te gaan naar de oorsprong van jouw vraag. Mijn visie is holistisch en de basis van het samenwerken bestaat uit healings, readings en coaching vanuit beeldend werk en de inzet van dieren. We bespreken jouw gezondheidsgeschiedenis, jeugdherinneringen, familiesysteem, stressfactoren, denkbeelden, patronen en gewoontes, eetgewoontes, lichaamsbeweging, relaties, de huidige leefomstandigheden en wat je zou willen veranderen. Ik geloof erin dat hoe meer bewustwording je hebt, hoe meer verandering je kunt bewerkstelligen. Met andere woorden: hoe ruimer jouw bewustzijn, hoe meer veranderingen voor jezelf en de ander. Dan ontvouwt zich de weg van een persoonlijk-, een sociaal – en een collectief zijn; de eenheid van alles, het eenheidsbewustzijn.

De samenwerken met de ander kenmerkt zich bij mij in intuïtief werken met sterk beeldende waarnemingen in kleur, stroming, dierlijke eigenschappen van emoties en energie, en natuurkundige –en historische beelden. Het is een sterke stroming van compassie die voor mij bestaat uit "de-verbinding-zonder-woorden". De beelden geven mij informatie over het proces. Sinds kort schilder ik mijn waarnemingen op doek met als resultaat een persoonlijk schilderij. Dit schilderij dient als metafoor van de reis die de ander maakt. Ik merk dat ik daarmee de ander in de gelegenheid kan stellen om zijn proces buiten zichzelf te plaatsen en vanuit een ander perspectief naar zijn proces, gedrag, veranderingen te kijken. Door beeldend te werken kan de ander zijn manifestatie inzetten en helpt het beeld letterlijk een ander beeld te creëren. Het schilderij is een manifestatie en een verdieping van zijn proces. 

Graag maak ik jullie deelgenoot van mijn waarnemingen die ik de afgelopen periode heb geschilderd, zodat de verbinding zonder woorden, van een persoonlijke verbinding, een sociale verbinding tot een collectieve verbinding mag groeien.

 

Zo...